הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 19.01

יום ו 18.01

יום ה 17.01

יום ד 16.01

יום ג 15.01

יום ב 14.01

יום א 13.01

 
 
6:00

7:30
מכשירים

 

7:15
מכשירים

 

7:45
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 

7:30
מכשירים

 
 
7:00

8:15
מזרן

8:30
מכשירים

 

8:15
מכשירים

8:15
מזרן

 

8:40
מזרן

8:45
מכשירים

 

8:30
מכשירים

 

8:15
מזרן

8:30
מכשירים

 

8:00
מזרן

8:30
מכשירים

 
 
8:00

9:30
מכשירים

9:30
מזרן

 

9:15
מכשירים

9:30
מזרן

 

9:45
מכשירים

9:45
מזרן

 

9:30
מכשירים

 

9:30
מכשירים

9:30
מזרן

 

9:10
מזרן

9:30
מכשירים

 
 
9:00

10:30
מכשירים

 

10:15
מכשירים

 

10:45
מכשירים

 

10:30
מכשירים

 

10:30
מכשירים

 

10:15
מזרן

10:30
מכשירים

 
 
10:00

11:30
אימון פרטי

 

11:15
מכשירים

 

11:30
מכשירים

 

11:30
אימון פרטי

 

11:30
אימון פרטי

 
 
11:00

12:30
אימון פרטי

 

12:30
אימון פרטי

 
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00

17:00
מכשירים

 

17:10
מזרן

 
 
17:00

18:00
מכשירים

18:20
מזרן

 

18:20
מזרן

18:30
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

18:30
מזרן

 

18:00
מכשירים

18:20
מזרן

 
 
18:00

19:00
מכשירים

19:30
מזרן

 

19:30
מכשירים

19:30
מזרן

 

19:00
מכשירים

19:00
מזרן

 

19:00
מכשירים

19:30
מזרן

 

19:00
מכשירים

19:30
מזרן

 
 
19:00

20:30
מכשירים

20:40
מזרן

 

20:00
מכשירים

20:10
מזרן

 

20:00
מכשירים

 

20:00
מכשירים

20:40
מזרן

 
 
20:00

21:00
מכשירים

 
 
21:00
 
22:00