מחירון

תאור מחיר למנוי תוקף
חודש ניסיון מזרן ₪260 5 כניסות
חודש ניסיון מכשירים ₪340 5 כניסות
מזרן 3 חודשים 1 בשבוע ₪690 שבועות
מזרן 3 חודשים 2 בשבוע ₪930 שבועות
מזרן 6 חודשים 1 בשבוע ₪1,200 שבועות
מזרן 6 חודשים 2 בשבוע ₪1,680 שבועות
מזרן שנתי 1 בשבוע ₪2,160 שבועות
מזרן שנתי 2 בשבוע ₪3,120 שבועות
מכשירים 24 שיעורים ₪1,752 24 כניסות
מכשירים 48 שיעורים ₪3,360 48 כניסות
מכשירים 8 שיעורים ₪640 8 כניסות
מכשירים 96 שיעורים ₪6,528 96 כניסות
משולב 3 חודשים ₪1,620 שבועות
משולב 6 חודשים ₪3,000 שבועות
משולב שנתי ₪5,760 שבועות